Her har kongen alltid vært medlem, og vant stadig gevinster i medlemslotteriet

foto