- Jeg tror det blir en voldsom skuffelse i kulturbransjen, dersom Trondheim kommune ekskluderer dem fra ordningen

foto