Arkitekter om ny museumsrapport: - Full av feil og mangler

foto