Intet år uten et forfatterjubileum, og 2015 er ikke noe unntak. I 2015 har Nasjonalbiblioteket valgt å hedre forfatteren Agnar Mykle, som ville ha fylt 100 år i år om han hadde levd.

Til tross for at Mykle ikke ga ut mer enn fire romaner og like mange noveller, regnes han som en av etterkrigstidens viktigste forfattere.

Dristige seksualskildringer

Mykle fikk sitt gjennombrudd med «Lasso rundt fru Luna» i 1954. Her introduserte han karakteren Ask Burlefot, som også er hovedpersonen i «Sangen om den røde rubin», som kom i 1956. Boka ble stoppet av retten og forbudt i 1957 på grunnen av sine dristige seksualskildringer. Saken gikk helt til Høyesterett, der forlag og forfatter ble frikjent i 1958.

–«Sangen om den røde rubin» er en kjerneroman i norsk litteraturhistorie i det 20. århundre på flere måter. For det første gikk Mykle lenger enn tidligere med detaljert beskrivelse av erotikk, så der skjøv han på noen grenser. Så ble jo rettssaken skjellsettende når det kom til begrensning av ytringsfriheten, sier forskningsbibliotekar Trond Haugen i Nasjonalbiblioteket.

I form av et seminar skal Nasjonalbiblioteket primært ta for seg Mykles forfatterskap og den famøse rettssaken, men også se nærmere på de erotiske «overtredelsene» i norsk litteratur.

–Vi ønsker å bruke rettssaken til å belyse andre øyeblikk i norsk litteraturhistorie som har hatt provoserende kraft til å utfordre myndighetene og det norske rettsapparatet, sier Haugen.

Han nevner Hans Jægers selvbiografiske «Fra Kristiania-Bohêmen» (1885) som ble beslaglagt og hvor Jæger ble ilagt bot og idømt fengselsstraff. Beslaglagt ble også maleren Christian Kroghs roman «Albertine».

–I tillegg til det erotiske aspektet i «Sangen om den røde rubin», ble også Mykles bruk av levende modeller til sine kvinnelige romankarakterer diskutert. Dette er jo aktuelt i dag, og har vage paralleller til Karl Ove Knausgård som har skildret både venner og familie i sitt romanverk «Min kamp».

I tillegg til en utstilling som åpner i Nasjonalbiblioteket i september, får alle forskningsbibliotek og folkebibliotek tilbud om en plakatutstilling hvor biblioteket kan forme sin egen utstilling på grunnlag av sine Mykle-bøker.

Mykle på litteraturfestival

Biblioteksjef Berit Skillingsaas Nygård ved Trondheim folkebibliotek synes det er prisverdig at Nasjonalbiblioteket hedrer Mykle med et jubileum.

–I et møte med Nasjonalbibliotekets nye direktør Aslak Sira Myhre før jul, etterlyste vi en markering av Mykle i 2015. Derfor er det flott å høre at det blir noe av, sier Skillingsaas.

Folkebiblioteket er blant arrangørene av Trondheim Litteraturfest i oktober, og Agnar Mykle blir et av temaene under festivalen.

–Mykle er fortsatt aktuell. At «Sangen om den røde rubin» ble konfiskert og forbudt, er i seg selv interessant. Dette skjedde i vår nære fortid. Rettssaken satte søkelys på begrensningen av ytringsfrihet, noe som er et like hett tema i dag.