Professoren i sosialmedisin har engasjert seg sterkt i innvandringsdebatten og har ved flere anledninger, blant annet i Adresseavisen julaften, advart mot at sterke krefter skaper et fiendebilde som ikke stemmer med virkeligheten.

Han setter stor pris på at artister og andre tar til motmæle mot hatefulle ytringer og skremselspropaganda rundt flyktninger og innvandrere som kommer til Norge.

Skjalg Raaen fikk stor oppslutning da han tirsdag kveld la ut innlegget sitt på Facebook.

Alle har et ansvar

- Raaen skriver på Facebook at han både som person og som artist med et stort publikum, har et ansvar for å ta til motmæle mot dem som «ikke vil sine medmennesker godt». Er du enig i at han har et slikt ansvar?

- Alle har et slikt ansvar. Han har ikke et større ansvar enn andre, men jeg er glad for at han sier fra om hva han mener. I den debatten som nå pågår, står slaget over matpakken i lunsjen, i møtene mellom mennesker.

Debatten over matpakken

- Hvis vi skal stoppe hatet, må vi snakke om verdiene våre og menneskesynet vårt. Gjennom samtaler kan vi forsøke å overbevise dem som står for de hatefulle ytringene om at 99 prosent av dem som kommer hit og som har Allah som sin gud, de har de samme drømmer, håp og idealer for livene sine som alle andre.

Fugelli mener slike meningsutvekslinger er viktig også med tanke på hva slags politikk skal føre på dette området.

- Holdningene vi gir uttrykk for til hverdags, påvirker hvilke politikere som får makt og hvilket samfunn vi får. Politikken som føres, reflekterer summen av hva enkeltmenneskene tror på. Derfor har alle et ansvar for å si fra, sier han.

foto
Får støtte: Skjalg Raaen går hardt ut mot hatefulle ytringer og får støtte av Per Fugelli.