– Det har aldri vært utført noe så stort her i nyere tid

foto