Litteraturhuset i Trondheim har i lang tid stått for en rekke arrangementer, men har fortsatt ikke faste lokaler. Planen om å gi Litteraturhuset tilhold øverst i Søndre gate er usikker. Nå vil kommunen få stor innflytelse på hvor deres framtidige tilhold blir.

Kommunaldirektør for kultur og næring, Ola By Rise, forteller at kommunen allerede er i gang med å se på saken og at den kan komme til politisk behandling ganske raskt.

Endelig, sa Anne B. Ragde da det ble klart at Trondheim får både kunsthall og litteraturhus.

Under arbeidet med å etablere byens nye kunsthall i den tidligere brannstasjonen øverst i Søndre gate, var det et klart ønske fra politikerne å skape et kulturkvartal der Litteraturhuset skulle få lokaler i tilknytning til kunsthallen og Trondheim folkebibliotek.

Trenger større lokaler

Nå er det usikkert om Søndre gate blir Litteraturhusets framtidige adresse. Lokalene de er blitt tilbudt, er for små til å dekke dagens behov.

- Vi leverte i november en utredning der vi gikk inn for en samlokalisering med kunsthallen og biblioteket. Men vi trenger større lokaler enn det vi er blitt tilbudt, sier lederen for Litteraturhuset i Trondheim, Trond Åm.

Da nyheten kom om at kommunen bevilger penger, var Søndre gate det soleklare førstevalget.

Det er Sparebank1 SMN som inntil videre eier den tidligere brannstasjonen. Lokalene der Trondheim kunsthall skal inn, er i ferd med å ta form i første etasje og underetasjen. Kunsthallen skal etter planen åpne i høst.

Synlige for publikum

I første etasje blir det også etablert en kafé. Litteraturhuset er tilbudt arealer der de kan arrangere forfatter- og debattmøter i tilknytning til kaféen, og de kan få kontorlokaler på drøyt 60 kvadratmeter på hjørnet mot Kongens gate.

- Hvis vi flytter hit, får vi et fast tilholdssted, og vi blir mer synlige for publikum. Men da må vi skille lag med Norsk Forfattersentrum, og vi får ikke muligheter for å leie ut kontorer til forfattere, sier Åm.

Litteraturhuset deler i dag lokaler med Norsk Forfattersentrum i en nylig oppusset trebygning fra 1874 nederst i Bakkegata. Der er det også kontorer til leie for forfattere. Hvis Litteraturhuset skal flytte til Søndre gate, blir dette miljøet brutt opp.

Litteraturhusets foreløpig siste arrangement fortalte om hvor skummelt det er å være ung og lovende.

Mye høyere husleie

Husleia blir også langt høyere i Søndre gate, noe som kan føre til at møteaktiviteten blir lavere. Da politikerne bevilget penger til Litteraturhuset i Trondheim, var intensjonen både å gi byen en debattarena og å styrke litteraturmiljøet.

- Vi vil gjerne ha tilhold i samme kvartal som kunsthallen og biblioteket, men slik tilbudet er, vil vi da miste noe av det vi har i dag. Nå venter vi på signaler fra kommunen, vår desidert største bidragsyter. Deres mening blir viktig når styret skal ta sitt endelige valg, sier Åm.

1,1 million til drift i 2017

Trondheim kommune bevilget 600 000 kroner til Litteraturhuset i 2016 og vil gi 800 000 kroner årlig til permanent drift fra 2017. Sør-Trøndelag fylkeskommune bevilget i tillegg 100 000 kroner for 2016 og 300 000 kroner til fast drift fra neste år.

- En fantastisk nyhet for oss, sa Åm da dette ble kjent rett før jul. Han regnet det da som sikkert at huset kunne åpne dørene i nye, permanente lokaler fra høsten 2016. Han mener fortsatt det er mulig, men da haster det med en avklaring.

Kommunaldirektør By Rise forsøker å få til en rask kommunal behandling.

Rask politisk behandling

- Det er viktig at byen får et litteraturhus, og vi må prøve å få så gode løsninger som mulig. Det vil være en fordel med en rask politisk behandling. Politikerne har jo tidligere sagt at de ønsker seg en samlokalisering i et kulturkvartal øverst i Søndre gate. Litteraturhuset samarbeider godt med biblioteket allerede, og biblioteket har bra med plass, sier By Rise.

Litteraturhuset i Trondheim har samarbeidet mye med Trondheim folkebibliotek, men også med andre aktører.

- Totalt hadde vi 30 arrangementer sist høst, og vi har 40 i vår. Til høsten blir det enda flere. Vi har hatt mange samarbeidspartnere og har vært både i Nidarosdomen, Dokkhuset og i Bymarka. Uansett hvor vi havner, vil vi fortsette å bruke hele byen, sier Trond Åm. Samtidig håper han Litteraturhuset kan få et lokale, gjerne i tilknytning til en kafé, som blir et fast møtested for publikum.

foto
Søndre gate: Trond Åm og Litteraturhuset vil gjerne til brannstasjonen i Søndre gate, men lokalene de er tilbudt, er ikke store nok til å dekke alle husets behov. Foto: Finn Walther