- Det er min plikt å bryte lover og regler som er urettferdige