Et av Trøndelags fineste arkeologiske funn blir for første gang vist på hjemlige trakter når Dalemspenna kommer fra Oslo til Steinkjer senere i oktober.

Den 24 cm lange forgylte sølvspennen regnes som et av de fineste som er gjort fra norsk folkevandringstid, ca. 400-550 e. Kr. Det store smykket blir stilt ut sammen med andre praktfunn fra Dalem på Amfi i Steinkjer fra 18. oktober, under streng bevoktning og med Egge Museum som faglig ansvarlig.

Det flotte og verdifulle smykket ble funnet i en gravhaug på gården Dalem nedre i 1868. Graven inneholdt et ubrent skjelett, flere andre smykker og ulike gjenstander i gull og sølv, en sigd og andre redskaper, knokler av sau og geit samt rester av korn. Den rike kvinnen på Dalem hadde åpenbart fått med seg mye av sine verdisaker og ting fra sitt daglige liv.

Et par år senere ble det gjort nok et rikt funn på Dalem, denne gang på Dalem øvre. Nederst i en haug med graver fra ulik tid ble det avdekket en annen grav fra folkevandringstid, nesten like flott som den forrige. Her var den gravlagte en mann med et tradisjonelt våpensett, et sverd, to spyd og et skjold. Redskap hadde også fulgt med i denne graven samt en spiralring av gull som et spesielt klenodium. Et murt gravkammer tydet på at denne graven var litt eldre enn kvinnegraven.

Dalemfunnene har visse likhetstrekk med funn fra Uppland i Sverige og kan derfor ha sammenheng med innvandring østfra i folkevandringstid. I senere år har økt kunnskap om storstilt trøndersk jerntilvirking i eldre jernalder gitt grunnlag for teorier om lokal verdiskaping basert på jernproduksjon og eksport av jern, med handelsforbindelser mellom Trøndelag og sørlige deler av Europa. Dette kan også være bakgrunn for den rikdom - og makt - som Dalemspenna gir en antydning om.

Dalemspenna ble avlevert til Oldsakssamlingen i Oslo, der den i dag er permanent utstilt i «Gullrommet» i Kulturhistorisk Museum. Noe av det andre funnmaterialet havnet samme sted, mens Videnskabsselskabets Museum i Trondheim, nå NTNU Vitenskapsmuseet, overtok en del av funnene. Utstillingen i Steinkjer vil også vise en del av de andre gravfunnene fra Dalem.