De siste fem årene har Rabarbrateateret spilt sine forestillinger på utendørsscenen i bakgården. Bakklandsdagene og naboer bruker også området aktivt. Flere har engasjert seg i saken etter at det ble kjent at kommunen kan vurdere salg av eiendommen, blant annet involverte i teateret samt Bakklandet og Lillegårdsbakken velforening.

Bekymret for salg

Da Adresseavisen møter Øyvind Brandtzæg rigges det ned etter forestillingen «Fårra te skogs». Alle involverte er samlet til dugnad for å fjerne alle spor etter sommerens oppsetning.

- Vi startet i parken for fem år siden, og jeg føler vi har bevist at det holder seg, og at det stadig vokser. Kulturpolitisk sett mener jeg at aktiviteten her er viktig å utvikle videre og ta vare på, og at man ikke må stikke kjepper i hjulene på noe som har oppstått av seg selv, forteller han.

Brandtzæg er bekymret for at et salg vil føre til at de presses ut av eiendommen.

- Bakgården betyr alt for oss, det er en fantastisk plass. Hvis Rabarbrateateret må flytte på seg blir det som at Olsokdagene må flytte Spelet til Tindved kulturhage, sier han.

Manusforfatter og skuespiller Stian Hovland Pedersen håper at kommunen beslutter å ikke selge eiendommen.

- Jeg ser ikke hvordan vi skal klare å erstatte denne bakgården. Hvis den blir borte, forsvinner også kulturarrangementene ut av Bakklandet. Hvor ellers kan man samle 250 mennesker på samme sted? Jo mer yrende liv på Bakklandet, dess større blir ringvirkningene for kafeer og restauranter i området, sier han.

Hva betyr området for dere?

- For oss blir det nesten en livsstil, vi har laget teater her i fem år. Vi kommer ikke hjem med en stor lønningspose akkurat, og det er mange som ofrer sommerferien sin for å være med. Sammen får vi en fin opplevelse, sier Pedersen.

Vil at området skal brukes mer

Brandtzæg er en av initiativtakerne til Facebook-gruppa Bevar Rabarbraparken, som i skrivende stund har 967 medlemmer. Parken ble døpt under teaterets siste forestilling 7. august etter eget initiativ.

- Vi vet at saken ikke er avgjort, og vi håper den kommer til politisk vurdering slik at folkevalgte får bestemme dette. Da kan vi vise at det er viktig å ta vare på denne parken, og at mange bryr seg.

Nå håper han at eiendommen kan forbli et bruksområde, hvor unger kan leke, folk kan møtes og forestillinger fortsatt kan spilles.

- Det må skje noe annet her, det er vi enige i. Det er ikke nok at vi spiller teater noen ganger i året. Det har vært lekeplass her som har vært lite brukt og som ikke ble vedlikeholdt. Det er supert hvis det kommer nye lekeapparater her for eksempel, sier han.

Hva gjør dere hvis eiendommen blir lagt ut for salg?

- Vi har ikke tenkt så langt. Skjer det er vi i stand til å tenke nytt, men både vi og publikum er sterkt knyttet til stedet, forteller Brandtzæg.

Overrasket over ryktene

Marny Bordal Skogtrø er styremedlem i Bakklandet og Lillegårdsbakken velforening. Hun forteller at de kom over forslaget om salg av eiendommen ved en ren tilfeldighet.

- Jeg ble overrasket over noen rykter vi hørte fra folk i området som hadde fått greie på at både lekeplass og tomt i Brubakken ble vurdert lagt ut til salg.

Hun tok kontakt med Eierskapsenheten i Trondheim kommune og fikk beskjed om at eiendommen ble utredet for salg, men at det i første omgang ikke ville bli gjort noe mer med utredningen før høsten. Hun og resten av velforeningen ønsker at eiendommen ikke skal selges videre, og poengterer at Bakklandet er nok fortettet fra før.

- Vi trenger flere grønne lunger i byen som Brubakken 12, det er med på å gjøre bydelen levende, sier hun.

Får være i fred en stund til

Kommunaldirektør for byutvikling, Einar Aassved Hansen, forteller at det ikke er tatt noen endelig beslutning om eiendommen skal selges eller ikke, og at det er et spørsmål som ligger et stykke inn i fremtiden.

- Parken får være slik den er en stund til. Hvis kommunen bestemmer seg for å selge tomta, er det naturlig å anta at de som kjøper den vil bygge der.

Akkurat nå jobbes det med en byromsstrategi som blant annet ser på kommunens friarealer på Bakklandet.

- Bystyret har etterspurt en rapport på hvilke tiltak vi kan se for oss i ulike byrom og hvordan de skal prioriteres. Vi har oppmerksomheten rettet mot hvordan Bakklandstorget og områdene rundt kan utvikles videre. Nå rapporten er ferdig kan vi vurdere om vi mener at Brubakken 12 fungerer best som bruksareal eller byggareal.

Her rigges alle spor etter «Fårrå te skogs» ned etter årets forstilling. Gjengen i Rabarbrateateret håper å kunne bruke stedet i mange år fremover, men kommunen kan vurdere å selge. Foto: Martin Andersen