– Det er så fint vær nå, jeg må komme oftere til Trondheim, sier utenriksminister Børge Brende til adressa.no i forkant av talen under åpningen av Olavsfestdagene tirsdag.

– Å være her er høytidelig. Det er utrolig hyggelig å bli forespurt om å åpne festivalen. Det kribler i magen, på grunn av mye folk og at dette er så viktig for Trondheim, legger han til.

Les også: - Godt å være framme ved pilegrimsmålet

Endringer i siste minutt

Under åpningen i Borggården tar Brende opp det han mener er vår tids store paradoks: Aldri har vi hatt så mye velstand og fremgang i verden, samtidig som vi opplever flere kriser og konflikter enn på flere tiår.

– Jeg har gjort noen endringer i talen nå i siste minutt. Det er noen formuleringer jeg har gjort tydeligere. Jeg har også valgt å fokusere litt mer på de utfordringene vi står overfor, som flyktningkatastrofen, utdyper han.

– Må ikke glemme krisene

Brende gjør seg også noen tanker rundt årets festivaltema, tid. Verden er blitt mindre, både varer og trusler beveger seg raskere enn før.

Utfordringen er blant annet å reagere raskt på trusler og negative utviklingstrekk, men samtidig basere seg på langsomme verdier.

– Selv om dette handler om fest og feiring, må vi ikke glemme krisene internasjonalt. Dessverre så jeg tall på at dette er første gang på 25 år at mer enn 100 000 mennesker er drept i væpnet konflikt, forteller Brende.

Lære av historien

– Hvorfor er Olavfestdagene viktig?

– Dess lengre man ser tilbake, dess mer kan man vite om fremtiden. Vi må lære av historien. Det utfordrer oss til å undersøke vårt eget verdigrunnlag. Olav Tryggvason og Olav den hellige fant inspirasjon i Europa som de tok med tilbake hit. Dette er også en internasjonal feiring. Olavsfestdagene er en viktig festival som bringer oss sammen til refleksjon. Den setter spørsmål ved hvilke verdier som er viktige i en verden preget av krig og konflikt, mener Børge Brende.

Selv om dette handler om fest og feiring, må vi ikke glemme krisene internasjonalt. Dessverre så jeg tall på at dette er første gang på 25 år at mer enn 100 000 mennesker er drept i væpnet konflikt, forteller Brende. Foto: Vegard Eggen