Mot slutten skjedde det noe som gjorde at jeg endret mening