Gikk seks millioner i overskudd i 2020 uten å arrangere festival

foto