- Jeg er et søkende menneske, men også et tvilende menneske. Jeg leter etter spor etter Gud hele tiden. Nærmest å finne det, er jeg i den kompromissløse kjærligheten, sa Tor Singsaas, biskop i Nidaros, like før han holdt julegudstjeneste i Hospitalskirken julaften formiddag.

- Gud har gitt oss hverandre, vi holder hverandres liv i hendene. Møtene mellom mennesker er det sterkeste gudsbeviset som finnes, sa Singsaas til den fullsatte kirken.

LES KRONIKK PÅ PLUSS: Tor Singsaas: De trenger et hjem

At biskopen holder gudstjeneste i Hospitalskirken julaften, er blitt en tradisjon, i likhet med gudstjeneste i Vår Frue kirke senere på dagen og høytidsmesse i Nidarosdomen 1. juledag.

Sårbar, ikke mektig Gud

I prekenen trakk han fram all fortvilelsen i verden, gjennom flyktningstrøm, klimakrise og terrorfrykt. Alle påminnelser om hvor sårbare kloden og menneskene er.

- Bør ikke Gud gjøre noe med dette for å være troverdig for oss? Hvem er du, hvor er du? Du er ikke der jeg ønsker deg inn! Viser du deg i makt og velde? Bruker du makt mot makt? spurte Singsaas, som i fortsettelsen pekte på at Gud tvert imot gjorde seg sårbar da han kom til jorda gjennom Jesus.

-Han kom til jorda med kjærlighetens risiko. Han utsatte seg for risikoen å måtte bli tatt imot av oss. Finnes det nok kjærlighet på jorda til å bære ham? Han brukte ikke makt mot makt, i stedet gikk Jesus i døden for at vi skulle reddes, slik vi alle vil ofre oss selv for å redde våre barn.

Singsaas mente at vi i letingen etter spor fra Gud, kan samle oss om barnet. Når et barn kommer løpende mot oss, går vi ikke til side, men tar imot det.

-Barnet er et spor fra Gud. Du tar imot kjærligheten når den kommer mot deg. Aldri glem kjærligheten vi blir påminnet gjennom barnet, slo han fast.

Ikke dumsnill

Singsaas gikk i rette med begrep som «godhetstyranni», og mente vi ikke har noe alternativ.

- Kjærligheten reiser seg i vrede når vi ser at andres liv er truet. Den er ikke bare mjuk og dumsnill, den har en enorm kraft, sa Singsaas, som også savner uttrykk for det sårbare i mennesket på sosiale medier som Facebook, der ingen slipper noen inn på seg. Alle trenger noen som setter seg ned og ser oss i stedet for å løpe videre til sine 500 digitale venner.

-Vær sårbar, legg bort denne skepsisen. Jesus møtte mennesker med åpenhet, oppfordret han.

Julesalme til barnet

I gudstjenesten, som inneholdt musikk ved fløytist Marit Hedvig Grønli og koret Cantare dirigert av kantor Anne Cathrine Due Aagaard, fikk vi også en av våre nye julesalmer som understreking av biskopens poeng:

«Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud

stråler mot oss kjærlighet fra Gud.

Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt,

misbrukt, skadet i den dype natt.

Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn,

ingen merker tåren på dens kinn.

Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer,

trosbarn, Guds barn, håper, venter, ber.

Håpsbarn, fredsbarn, barn fra evighet,

vis hvert jordbarn himlens herlighet.

Hør oss, se oss, stjernebarn stig ned,

så jordens barn i alle land finner julens fred.»