Kjøpte maleriet «Tordenskiolds død» i Danmark. På bildets bakside fant han noe spesielt

foto