- Hvis det koster 200 millioner, er det det vi må bruke

foto