I boka «En norsk tragedie, Anders Behring Breivik og veiene til Utøya» offentliggjør Borchgrevink oppsiktsvekkende opplysninger om Breiviks oppvekst. Han mer enn antyder at Breivik ble mishandlet, i hvert fall psykisk, da han var liten.

Borchgrevink tegner et bilde av Breiviks mor som ustabil og uforutsigbar. Flere ganger lot hun sine to små barn være alene hjemme om kvelden. Hun anså sønnen som svært krevende og vekslet mellom å avvise og omfavne han.

Breiviks far blir betegnet som svært fraværende.

Barndommen forklarer mye

– Du gir et mye mer detaljert bilde av Breiviks barndom og oppvekst enn mediene hittil har gjort. Hvorfor?

– Fordi jeg mener barndommen og oppveksten er svært viktig når vi skal forsøke å forklare hvorfor terroren kunne skje. I kompendiet til Breivik finnes det mye stoff som har klar sammenheng med det han opplevde da han var ung. Hans tidlige opplevelser er en del av forklaringen på at det gikk som det gikk. Derfor må offentligheten få vite om det, sier Borchgrevink til adressa.no.

Reagerer sterkt

Han sendte manuskriptet til morens advokat i god tid før utgivelsen, slik at de hadde anledning til å gå rettens vei for å stoppe utgivelsen hvis de ville. Verken han eller forlaget Gyldendal hørte noe fra dem.

Ragnhild Torgersen, som er advokaten til Anders Behring Breiviks mor, sier at hun reagerer sterkt på boka og bekrefter at hun overleverte den til sin klient. Hun ønsker ikke å kommentere boka nærmere overfor adressa.no.

Aage Storm Borchgrevink baserer boka på en rekke muntlige kilder. Han har blant annet snakket mye med Breiviks stemor, med naboer og barndomsvenner. Han har også studert undersøkelsen av Breivik som ble gjort ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri i 1983. Ut fra dagens diagnosesystem ville Breivik fått den alvorlige og uvanlige diagnosen reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Likevel grep ikke barnevernet inn den gangen.

foto
Aage Storm Borchgrevink skriver i sin nye bok at Anders Behring Breivik ble psykisk mishandlet av sin mor i barndommen. Foto: Kristin Svorte