«Bildet viser en ekstrem situasjon, som allikevel er veldig dagligdags»

foto