Høyre-Frp-regjeringen vil ha tempo på nedleggelsene i Forsvarets Musikk.

Selv om Langtidsplanen for Forsvaret for 2017–2020 er et godt stykke far å være vedtatt, slår regjeringen fast at de vil ha korpsene i Trondheim og Horten nedlagt i løpet av neste år.

Det kommer frem av forslaget til statsbudsjett for 2017 som ble lagt frem torsdag.

Her kan du lese flere saker om statsbudsjettet 2017

Der heter det at «korpsstrukturen skal harmoniseres med behovet og tilpasses Forsvarets øvrige struktur. Omstruktureringen fra fem til tre profesjonelle korps, i tillegg til etableringen av felles sentral ledelse, skal gjennomføres innen 31. desember 2017»

Skapt engasjement

Truslene om nedleggelse har ført til et voldsomt engasjement for Luftforsvarets musikkorps i Trondheim.

Tusenvis fylte Torget i Trondheim til randen på et støttearrangement i september og korpset har fått egne vennesider på Facebook.

- Korpssaken viser et stort, bredt og folkelig engasjement i Trondheim for Luftforsvarets musikkorps. Korpset er viktig for byen. Det har stor betydning for musikklivet, både når det gjelder rekruttering og profesjonalisering. Korpset bidrar med instruktører og dirigenter, men er kanskje først og fremst et viktig ansikt utad for Forsvaret, sier Geirmund Lykke.

Kommunalråden og gruppelederen for KrF i Trondheim har alarmert partiledelsen som situasjonen, og hadde nylig KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syvertsen på besøk hos korpset i Trondheim.

- Is i magen

En rekke av partiene på Stortinget har gitt uttrykk for at Forsvarets musikk må skånes for nedskjæringer. Stortingsgruppene til regjeringens støttepartier Venstre og KrF sitter likevel i en i nøkkelposisjon til å påvirke regjeringens planer.

Først skal partiene forhandle budsjett, deretter skal regjeringen forsøke å lande et bredt forsvarsforlik.

Venstres Trine Skei Grande sier korpsentusiastene i Trondheim kan ha is i magen.

- En sluttdato i statsbudsjettforslaget fra regjeringen er ikke det samme som en sluttdato for korpset. Langtidsplanen for Forsvaret er utrolig langt unna å være vedtatt, påpeker Grande.

Selv om kuttet på et sted mellom 50 og 70 millioner kroner ved en omorganisering av Forsvarets musikk blir et lite tall når dragkampen om forsvarsmilliardene starter i Stortinget, avviser Grande at korps-saken dermed kan falle under radaren.

- Forsvarets musikk er viktig for både for folk og for Forsvaret. Dette kuttforsøket kommer garantert ikke til å gå upåaktet hen, sier Grande.

Forberedt på å snu-ordre

Forsvarsdepartementet bekrefter at ambisjonen om å få omorganisert Forsvarets musikk innen utgangen av 2017 ligger fast. Likevel er departementet forberedt for en situasjon der Stortinget stanser planene.

- Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2017 inneholder en rekke tiltak som er knyttet til anbefalinger i ny langtidsplan for forsvarssektoren. Langtidsplanen skal etter planen behandles av Stortinget 11. november. Dersom Stortinget beslutter endringer i noen av forslagene i langtidsplanen, vil dette også kunne få konsekvenser for 2017-budsjettet, sier underdirektør Ann-Kristin Salbuvik ved Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet.

I statsbudsjettet heter det også at «I 2017 vil Forsvaret forberede markering av militærmusikkens 200-års jubileum som er i 2018».