Kampen for å bevare det nedleggingstruede Luftforsvarets musikkorps i Trondheim pågår for fullt. I sosiale medier, i korridorene på Stortinget, direkte mot representantene og inn mot forhandlingene i utenriks- og forsvarskomiteen.

Det var i forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret rett før sommeren at regjeringen foreslo å kutte to av korpsene til Forsvarets musikk, Marinekorpset i Horten og Luftforsvarets musikkorps i Trondheim.

Kuttene har skapt et voldsomt engasjement i Trondheim, der 28 musikere og fire administrasjonsstillinger ryker om regjeringen får det som den vil.

- Korpset må ofres

Nå svinger Frps stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad seg inn på banen med følgende bredside:

- Jeg ser at engasjementet for korpset er stort. Det er for så vidt helt legitimt, også jeg liker og er glad i korpset. Men at vi i Trøndelag, som har kommet så godt ut av Forsvarets disponeringer, fortsetter kampen for å beholde Luftforsvarets musikkorps, er en hån mot andre avdelinger i Forsvaret. Det er mange som nå må gå gjennom store omstillinger og tilpassinger, sier Bjørnstad.

Bjørnstad støtter fullt ut resonnementet fra regjeringens langtidsplan om at man nå må prioritere «den spisse enden» og de operative avdelingene.

- Slik situasjonen er nå, må korpset ofres. Dette må vi i Trøndelag akseptere. Vi har fått alt vi har bedt om, både kampflybase og en solid oppbygging på Værnes, sier Bjørnstad – og trekker frem planene om å legge ned hele Andøya flystasjon som en kontrast til det som er planlagt i Trøndelag.

70 millioner

Den planlagte omstruktureringen av Forsvarets Musikk vil innebære at Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim og Marinemusikken i Horten blir lagt ned i løpet av 2017.

Til sammen vil om lag 60 profesjonelle musikere miste jobbene sine. Regjeringen har også lagt opp til at de tre korpsene som blir igjen i Forsvarets Musikk heretter kun skal betjene Forsvaret, Stortinget og Kongehuset ved offisielle anledninger.

Innsparingen er ikke beregnet, men et tall i området 50–70 millioner årlig har vært antydet. Til sammenligning er det i langtidsplanene lagt inn at skal brukes 261,3 milliarder kroner på kampfly i de neste 38 årene.

- Korpsene skaper mye entusiasme og betraktes som Forsvarets ansikt utad, er ikke 70 millioner småpenger i den store sammenhengen?

- Jeg tror de som skal sette sammen budsjettene i årene fremover har mange slike små og «skal bare»-poster. Jeg mener det ikke er urimelig at det blir gjort en omprioritering mot de operative kapasitetene, sier Bjørnstad.

- Trenger korpset

Oberstløytnant og sjef for korpset i Trondheim, Marius Johansen, konstaterer at Bjørnstad ser verden svært annerledes enn det han og musikerne hans i Trondheim gjør.

- Som ansvarlig for musikkorpset i Trondheim har jeg ikke noe spesielt synspunkt på det Bjørnstad sier. Som offiser har jeg likevel det personlige synspunktet at Forsvaret har behov for et ansikt utad og omdømmebyggingen som Forsvarets musikk gjør på en utmerket måte, sier Johansen.

Han legger til at han mener Forsvaret har et kulturansvar som går utover det som har med Forsvarets eget musikkbehovå gjøre.

foto
Lever farlig: Fremtiden for Luftforsvarets musikkorps i Trondheim er svært usikker. Foto: Rune Petter Ness