Emilie Nicolas blir en av hovedartistene på Pstereo

foto