Kulturskolen har for lite plass - truer med å flytte ut av Olavshallen

foto