- Olavshallen bør bli mer som Walt Disney Consert Hall