- Svært mange nordmenn er lei av myndighetenes snillisme og mener at nå må det skjerpes inn, at innvandrere retter seg etter vårt rollemønster og ikke vi etter deres, hevder Hans Rotmo.

Og ting kan tyde på at han har rett. Åtte av ti lesere har i en leseravstemning på adressa.no sagt at de støtter Rotmos holdninger som kommer frem i låten «Svarte telt». Over 7200 har i skrivende stund svart på ja/nei-spørsmålet.

Får ikke spille på Olavsfestdagene

- Dette er nok ikke et representativt utvalg, og jeg er veldig skeptisk til generaliseringer. Men jeg tror at Hans Rotmo har en mye sterkere påvirkningskraft i Trøndelag enn andre steder i landet. Og at en kunstner og person med så sterk posisjon går ut og mener det der, gjør det selvfølgelig lettere for andre som nærer slike meninger å stå fram med dem, sier direktør Petter Myhr for Olavsfestdagene i Trondheim.

Direktøren hev seg inn i en debatt på Facebook etter at Rotmo i sin nye låt blant annet omtalt asylsøkere som «lopper og lus». Musikeren har gjennom flere tekster i bandprosjektet Trossetrua kommet med sterke skyts mot innvandrere og norsk innvandringspolitikk.

- Jeg er sterkt uenig i hans holdninger, og synes det er trist å lese om det fokuset han har rundt innvandring. Jeg kritiserer ikke at han skriver sanger om det, men jeg kritiserer det han mener. Jeg håper at den lille prosenten som er uenig med Rotmo sier ifra om det så høyt og tydelig som mulig, sier Myhr.

Med sine nye innvandringskritiske tekster er det lite sannsynlig at visesangeren får opptre under Olavsfestdagene i nærmeste framtid.

- Olavsfestdagene står for åpenhet, dialog og vi ønsker å vekke forståelse mellom folk som har ulike erfaringer og ulike meninger. Men jeg ser ikke for meg at Olavsfestdagene skulle ha hyret Hans Rotmo til å synge sanger med dette innholdet. Det kunne derimot ha vært riktig å invitere ham til en diskusjon. Som kunst er teksten dårlig og uinteressant, men som meningsytring må vi ta den på alvor.

- Nå begynner det å bli farlig

Kulturredaktør i Dagsavisen Mode Steinkjer reagerer i en kommentar i dag på at så mange trøndere deler Rotmos holdninger, som han omtaler som skremmende.

- Ved siste korsvei var det bare trist med Hans Rotmo. Nå begynner det å bli farlig, skriver Steinkjer, og peker tilbake på et lignende bråk rundt låten «Vi fra andre» i 2012.

Også VG-kommentator Ander Giæver tar for seg Rotmos nye låt i dag.

Når Rotmo hengir seg til å bruke skadedyr-metaforen om de svakeste menneskene blant oss, trår han over en grense. De ølbulene hvor man skrålet på slike drikkeviser, stengte for over et halvt århundre siden, mener kommentatoren.

- Gamle fans av Vømmøl vil kjenne igjen verselinjen fra spellemannslagets låt, «Dæven han ta» fra LP-en «Vømmøl'n» i 1974. Det skjer noe uhyggelig når du bytter ut fabrikkene med folkeslag i teksten. Menneskene blir til utøy, en plage av typen man må rense bort av hygieniske årsaker, skriver han.

- Det er ingen søkt sammenligning. «Lus» er et mye brukt bilde på jødene i den antisemittiske propagandaen. Jødene var blodsugende parasitter som på rent instinkt trengte inn i vår intimsfære, formerte seg utenfor kontroll og som smittet den nasjonale kulturen og rasen.

- Glem den mannen

«Når helter faller. Utrolig trist å se hva som skjer med Hans Rotmo. Han som engang forsvarte de svake har bestemt seg for å sparke dem der de ligger. "Det er rett fra levra. Dette vil vi ikke ha", sier Hans Rotmo til Dagbladet (om asylsøkerne). Den levra til Rotmo må være alvorlig skadet!»

Det skriver skuespiller Svein Tindberg på Facebook-siden til «Abrahams barn», et teaterstykke som ble oppført på Trøndelag Teater tidligere i januar. Tindberg er ansatt ved Det norske teateret, men har tidligere jobbet ved Trøndelag Teater. Han forteller at han har hørt mye på Hans Rotmos sanger under oppveksten, og at han kan mange av tekstene.

- Han var en av de store heltene da jeg var ung. En jeg forbandt med glimt i øyet og humor. En som forsvarte de svake, men nå er det han som sparker de svake. Fra et hus i Spania. Nei, jeg vet ikke om jeg skal bli rasende eller gråte, sier Tindberg.

- Men nå er det slutt på å gå på konsert med Rotmo eller kjøpe musikken hans. Glem den mannen, sier han.

Ikke et representativt utvalg

Leseravstemmingen som adressa.no publiserte følger ikke Statistisk sentralbyrå sine standarder, da det ikke er et representativt utvalg av befolkningen.

- Her er det ikke tilfeldig hvem som leser saken og stemmer. De har ofte en mening om temaet. Her har man et utvalg man ikke har kontroll over, så kan det slå feil ut. At det så mange som har stemt har ikke så mye å si, mener Bjørn Are Holt, seniorrådgiver i SSB ved seksjon for datafangstmetoder.

Men han understreker likevel at det er et høyt antall personer som faktisk støtter synet til Rotmo i forhold til de som ikke gjør det.

- Man skal selvfølgelig ikke ser bort ifra at alle disse faktisk har disse holdningene, selv om dette ikke kan si noe mer spesifikt om befolkningen eller Adresseavisens lesere.

En hypotese er at de som er sterkt innvandrerfiendtlige i utgangspunktet er spesielt opptatt av å involvere seg i slike saker.

- Det er nærliggende å tro dette. De som har et mer nøytralt syn vil ikke gå inn på artikkelen og stemme. Samtidig så kan man jo si at også de som har sterke motinteresser kan gjøre og gjør det samme, men poenget er altså at dette har man ikke kontroll over.

- Jeg kritiserer ikke at han skriver sanger om det, men jeg kritiserer det han mener. Jeg håper at den lille prosenten som er uenig med Rotmo sier ifra om det så høyt og tydelig som mulig, sier direktør Petter Myhr for Olavsfestdagene. Foto: Jens Petter Søraa