- Muslimene er en miljøforurensning i Europa. De forurenser på samme vis som vi nordmenn gjorde da vi innvandret til USA og stjal Indianer-land, sier Hans Rotmo i et intervju med Trønder-Avisas helgemagasin.

I intervjuet, som kommer samtidig med at Vømmølfestivalen arrangeres i Verdal, sier Rotmo at han ikke er redd for at hans syn på muslimsk innvandring skal ramme hans egen musikalske arv.

- Kryr som lopp og lus

Rotmo har flere ganger de siste årene kommet med uttalelser eller musikalske tekster med et innvandringskritisk innhold som har provosert mange.

I 2014 ga han ut albumet «Eurotrua» med sitt musikalske prosjekt Trossetrua, der låten «Svarte telt» blant annet inneholdt tekstlinjen «Asylsøkeran kryr som lopp og lus og bur i forsamlingshus».

Låten gjorde at leder Rune Berglund Steen ved Antirasistisk Senter beskyldte Rotmo for rasisme, og gjorde at kulturpersonligheter tok avstand fra Rotmo, som likevel fikk støtte fra kolleger og på internett.

Selv har Rotmo karakterisert sine holdninger som sunt bondevett.

- Muslimske ghettoer

I det nye intervjuet med Trønder-Avisa gir Rotmo inntrykk for at han ikke har tenkt å gi seg.

- Nå er det ikke lenger bare hollandske og franske byer som har muslimske ghettoer. Også Oslo er nå en segregert by, sier Rotmo, som mener at det er i ferd med å utvikle seg to parallelle samfunn i Europa.

- I møte med islam har Europa og den europeiske kultur fått en bevissthet om hva vi ikke er og ikke ønsker å være. Stadig flere kjente folk fra mange miljøer, og som ikke kan beskrives som fanatikere, mener det samme som meg, sier Rotmo.

- Ikke overraskende

Den norske journalisten Øyvind Strømmen har kartlagt høyreekstreme og antimuslimske miljøer på internett, og sier til Adresseavisen at Rotmo plasserer seg i et lignende landskap som blant annet den belgiske politikeren Geert Wilders.

- Dette er et antimuslimsk og høyreradikalt landskap som har vokst frem siden 90-tallet, sier Strømmen, som ikke blir overrasket over at Rotmo kommer med slike uttalelser.

Han er heller ikke overrasket over at Rotmo, som tidligere ble oppfattet å tilhøre den radikale venstresiden, nå deler meninger med høyreradikale politikere.

- Det finnes flere eksempler på det samme, så det er ingen overraskelse.

- Hvorfor ikke?

- En ting er at folk kan skifte mening, men den norske radikale venstresiden på 70-tallet var i utgangspunktet veldig nasjonalt innstilt. For eksempel fant man i aller høyeste grad motstand mot pakistansk arbeidsinnvandring. Ser man til andre land, så har man i Danmark en person som Lars Hedegaard, som er en antimuslimsk skribent og frontfigur, som også har bakgrunn på ytterste venstrekant, sier Strømmen.

- Rotmo sier at stadig flere deler hans syn. Har han belegg for det?

- Nei, i den grad vi skal stole på opinionsundersøkelser så er vel det motsatte tilfellet. Det er mange som er skeptiske til norsk innvandringspolitikk, og få ønsker en mer liberal politikk, men når en ser på holdninger til islam og til muslimer så har folk blitt mer liberale de siste årene ifølge undersøkelser, sier Strømmen.

- Samtidig har fokus på islam blitt viktigere i høyreradikale partier siden 90-tallet, og vi har partier som i dag gjør det godt i valg. Sånn sett har det vært en vekst, men når en ser på hvordan det arter seg i politiske resultater så er det ikke noe entydig bilde, sier han.