Niklas Natt och Dag er reservert når det gjelder feiringen av suksessboken

foto