I kjølvannet av en serie om kulturbyen Trondheim i Adresseavisen og en artikkel på det konservative nettstedet Minerva der flere profilerte kulturmenere gikk ut og mente at Bergen var en mer interessant kulturby enn Trondheim, ba Adresseavisen flere av landets kulturredaktører om å svare på følgende spørsmål:

1. Er du enig med Minerva og NRK-kommentator Moxnes i at Bergen har rykket fra Trondheim som kulturby?

2. Hvorfor er det slik?

3. Festspillene når ut til hele nasjonen, mens Olavsfestdagene knapt nevnes i riksmedia. Hva er årsaken til det?

4. Hva må til for å få din kulturredaksjon til å engasjere seg i kulturlivet i Trondheim?

Slik svarte kulturredaktørene:

Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør Bergens Tidene

1. Med posisjon i Bergen er det gjerne for lett å svare ja på det spørsmålet. Men ja: Til tross for mange gode og solide kunstinstitusjoner, greier sjelden Trondheimskulturen å trenge gjennom lydmuren nasjonalt. Bergen er i ferd med å bygge seg opp solid posisjon. Når både statsministeren, kulturministeren og tidligere kulturminister Anniken Huitfeldt, kommer til åpningen av Festspill og Nattjazz for å fortelle at Bergen er en viktig kulturby, sier også det sitt.

2. Bergen kommune har i over ti år hatt en tydelig satsing på kultur. Målet i planverket er intet mindre enn at Bergen skal være «Nordens ledende kulturby». Skal byen ha sjanse til det, må det satses spisst og klokt. Da Henning Warloe (H) var kulturbyråd styrket han også blikket for samtidskunsten: Carte Blanche, Teatergarasjen og Kunsthallen, blant annet. Man skaper ikke en interessant kulturby ved å spre tynt og bredt. Man må satse på kvalitet, på det beste – og dermed følger bredden med.

Like viktig: Bergen har de siste årene hatt visjonære og tydelige kulturledere, som gjerne også tør utfordre, som Erlend Høyersten ved Kode Kunstmuseene i Bergen og Solveig Øvstebø i Kunsthallen, som på hvert sitt vis har styrket kunstfeltet, men også bidratt til å løfte kultur inn i samfunnsdebatten.

3. Igjen: Festspillene har hatt direktører som tør å være markante og prioritere tydelig. Skal man nå gjennom, må man ta dristige, og til og med ganske upoulære valg. Det er for tidlig å si om Anders Beyer også er i stand til det. Olavsfestdagene har en uklar profil.

4. Tydelige, interessante stemmer som gjerne tør å utfordre sentralmaktens kulturhegemoni. Vi trenger flere sentrale kulturbyer i Norge. Og vi kunne gjerne hatt flere kulturministre som Trond Giske, som greide å utfordre sitt eget embedsverk og bygge Rockheim i Trondheim, den eneste nasjonale institusjonen bygd utenfor Oslo under Kulturløftet.

Hege Duckert, kulturredaktør NRK

1. Det er to forskjellige byer med svært forskjellig kulturprofil, så jeg vet ikke hvor interessant det er å sammenlikne dem. Her handler det om nasjonal oppmerksomhet, men et minst like viktig kriterium er om kulturtilbudene fungerer for hjemmepublikumet.

2. Bergen har en blomstring for tiden, som skyldes en kombinasjon av sterke institusjoner, visjonære enkeltpersoner, politisk vilje og et interessert publikum.

3. Her i NRK dekker vi begge deler. Men Bergen har både et spissere og bredere repertoar.

4. Vi vurderer dekning utfra hvor interessant innholdet er for publikum, både nasjonalt og lokalt.

Veslemøy Hedvig Østrem, nyhetsleder i kulturavdelingen i Aftenposten.

1. Nei, ikke egentlig. Trondheim har lykkes i å bygge opp et levende og sterkt musikkmiljø, både innen jazz, klassisk og populærmusikk. Jeg kjenner også byen som et sted der mange er svært aktive brukere av kultur, og den har vært en foregangsby når det gjelder å tilrettelegge for et allsidig kulturliv for barn og ungdom. Men det er mulig at en del av de sentrale institusjonene i Bergen de siste årene har hatt en mer offensiv profil enn det man har hatt i Trondheim.

2. Det er naturlig at man ikke alltid er like driftig og nyskapende på alle kunstfelt, særlig i mindre byer. Institusjonene i Bergen har de siste årene hatt profilerte kunstneriske ledere som også er dyktige kommunikatører og samfunnsdebattanter, så i den grad de har gått forbi Trondheim på enkelte felt, tror jeg det vil spille inn.

3. Festspillene er Nordens største kulturfestival, og bygger på en svært lang tradisjon. Men når det er sagt, er ikke nødvendigvis antall presseoppslag synonymt med festivalens viktighet. Kulturjournalistikken er under utvikling, vi prioriterer enda strammere enn før og er mindre opptatt av enkeltproduksjoner og -artister enn tidligere. I vår redaksjon vil vi alltid være opptatt av å finne nyhetsvinkler som fokuserer på andre ting enn den enkelte festival eller utstillingsåpning.

4. Hvis kulturlivet i Trondheim kan dokumentere spennende tendenser, fortelle oss historiene bak forestillingene eller kommer opp med prosjekter som engasjerer grupper som ikke er de tradisjonelle kulturbrukerne, ville vi se nærmere på det. Går Rockheim på samme smellen som Rock City, dukker vi nok også opp.

Hva mener du? Er Bergen en viktigere kulturby enn Trondheim? Gi oss gjerne din mening i kommentarfeltet under.