Forbudet mot store kultur- og idrettsarrangementer forlenges

foto