Tirsdag formiddag la Mediebedriftenes Landsforening (MBL) fram tall for lesning og opplagsutvikling i norske medier.

Mens tallene viser en tilbakegang for papiravisene, vokser mobilutgavene kraftig. Bruken av desktop og nettbrett er nokså stabilt. Tendensen gjelder alle de større avisene i Norge, ifølge MBL.

18 000 flere lesere på mobil

Det samlede lesertallet for Adresseavisen i 2014 var på 277 000 personer. Da teller man papir, PC, mobil og nettbrett til sammen. Det samme lesertallet for 2013 var på 305 000.

18 000 flere personer leste Adressa på mobil i fjor sammenlignet med året før. Lesertallet for 2014 er på 90 000, mot bare 72 000 i 2013. I 2012 var lesertallet på mobil 62 000, i 2011 47 000.

Flere sidevisninger

Veksten på mobil er ikke bare er sterk i antall brukere, men også i sidevisninger. Fra 2013 til 2014 økte antall sidevisninger per dag på adressa mobil fra 283.000 til 382.000. På PC/nettbrett økte antall daglige sidevisninger fra 897.000 i 2013 til 905.000 i 2014.

Lesertallene er kartlagt gjennom en spørreundersøkelse med en feilmargin på cirka tre prosent. Den totale lesningen er ganske stabil, selv om det har vært store endringer i hvilke plattformer leserne har valgt.

Lesertallene for papir og nett gikk noe tilbake i fjor. Fra 189 000 på papir i 2013 til 170 000 i 2014. Og fra 187 000 lesere på PC i 2013 til 167 000 i 2014.

Nedgang i opplaget

Opplagstallene for papiravisene viser at omleggingen fra salg av papir- til digitale produkter er i full gang. Samtidig fortsetter nedgangen av lesingen av papirproduktet, om ikke så kraftig som tidligere.

Adresseavisens samlede opplag (papir og digitalt) i 2014 var på 63 981. Det er en tilbakegang på 3319 fra året før.

Adresseavisen er fortsatt Norges sjette største dagsavis. Aftenposten er desidert størst, med et opplag på 187 694. Det er like mye som den andre og tredje største avisen, VG og Dagens Næringsliv, til sammen.

Nye tellemåter

Mediebedriftene har endret måten de beregner opplag og lesertall på. Det er derfor vanskelig å sammenligne årets opplagstall med tidligere år.

- I tråd med at mediehusene har endret sine forretningsmodeller for salg av redaksjonelt innhold, har reglene for telling av opplag også endret seg. Vi er derfor på et statistisk nullpunkt, der opplagstallene for 2014 ikke kan sammenlignes med tidligere tall. De nye opplagstallene gir en god indikasjon på at publikum er villig til å betale for redaksjonelt innhold også på digitale plattformer, sier Didrik Munch, styreleder i MBL.

Alle norske aviser opplever en nedgang i lesing av papirutgaven, med en gjennomsnittlig tilbakegang op 10,4 prosent. Samtidig viser lesertall for de mobile plattformene god vekst. Samlede lesertall er noenlunde stabile.

Samtlige aviser har nedgang i lesing av papirutgavene, med en gjennomsnittlig fall på 10,4 prosent. Lesertallene på de mobile plattformene viser god vekst. Samlede lesertall for mediehusene er derfor stabile. Antall avistitler er ikke endret fra 2013.

– Det blir færre som leser papiraviser. Det betyr ikke at folk slutter å lese aviser, men en økende andel leser på andre plattformer enn papir. Nordmenn er fortsatt et avislesende folk, sier Munch.

Avistoppen papir:

Aftenposten: 221 659

VG: 138 188

Dagens Næringsliv: 79 637

Dagbladet: 73 647

Bergens Tidende: 73 640

Adresseavisen: 63 981

Stavanger Aftenblad: 58 544

Fædrelandsvennen: 34 065

Morgenbladet: 29 382

Drammens Tidende: 26 990