- Det er unikt. Det finnes ikke noe slikt tilfelle fra før, sier arkeolog Anna Petersén i Norsk institutt for kulturminneforskning til NRK.

Hun ble svært begeistret da resultatene av den såkalte C-14-dateringen forelå onsdag formiddag.

Testen bekrefter at beinrestene som ble funnet i oktober, er så gamle som arkeologene trodde. Hun tar et forbehold om at feilmarginen på testen er cirka 30 år.

En første analyse viser at det er levningene etter en mann i 35-40-års-alderen.

Bekrefter teorien

Likevel kan man langt på vei fastslå det som arkeologer og historikere har ment i lang tid: I 1197 kastet baglerne en død birkebeiner i brønnen på borgen på Sverresborg for å forgifte drikkevannet.

Arkeologer har lett etter skjelettet lenge. 17. oktober fant de en hoftekam som de mente måtte skrive seg fra birkebeineren. Testen som bekrefter at skjelettet skriver seg fra cirka år 1200, viser at teorien stemmer.

- Dette er utrolig spennende resultater. Her har arkeologien bekreftet hendelsene i kongesagaen, sier riksantikvar Jørn Holme i en pressemelding.

- Vi er mer enn rimelig sikre på at skjelettet i brønnen kan knyttes til de dramatiske fortellingene i sagaen da Sverresborgen ble ødelagt, sier han.

Arbeid gjenstår

- Vi skal gjøre flere undersøkelser. Vi har ikke tatt opp hele skjelettet. Det finnes mer under en stor stein nede i brønnen, sier Anna Petersén til NRK.

Riksantikvaren avgjør framdriften av det videre arbeidet. Arkeologene vil trolig gå i gang med å få opp resten av skjelettet til våren.

Skjelettet ble først oppdaget i 1938, da i forbindelse med en arkeologisk undersøkelse ledet av arkitekt Gerhard Fischer og Sigurd Tiller, sjef for Folkemuseet på Sverresborg. Skjelettet ble aldri undersøkt før brønnen ble fylt igjen.

foto
Dette er levningene etter en mann i 35-4+-årsalderen. Foto: niku
foto
Her er like før skjellettet kommer opp av jorda. Foto: niku
foto
I 1938 fant man et skjelett på bunnen av brønnen på Sverresborg i Trondheim. Av ulike grunner ble skjelettet liggende igjen i brønnen etter de arkeologiske undersøkelsene. Foto: Gerhard Fischer©Riksantikvaren
foto
Dette er fra utgravingen i oktober 2014. Foto: Niku
foto
Bekreftet: Arkeolog Sean Denham (t. v.) og Sissel Ramstad Skoglund fra riksantikvaren med hoftebeinet i brønnen på Sverresborg. det er nå bekreftet at beinet er 800 år gammelt. Foto: PER CHRISTIANSEN
foto
Brønnen: Her, i brønnen på borgen på sverresborg, dumpet baglerne en birkebeiner i 1197. Nå er skjelettet funnet. Foto: Håvard Haugseth Jensen