En hær av kunstnere har inntatt slagstedet Stiklestad

foto