foto
- Olav Tryggvason grunnla ikke Trondheim. Det der er bare løgn Foto: Sindre Vartdal

Slik ble Trondheim en by