Torsdag varslet han planer om ny storkonsert. Søndag havnet Stein Vanebo på sykehus

foto