Kunstmuseum

Den største forskjellen på et kunstmuseum og andre steder for visning av kunst er at et museum har en kunstsamling som skal formidles og vises. Et museum skal også vise samtidskunst og andre retninger av kunsten.

- Et kunstmuseum har med andre ord en todelt virksomhet, vi skal både vise samlingen og samtidskunst. Formålsparagrafen til kunstmuseet er at vi skal øke interessen for og kunnskapen om billedkunst gjennom forskning, formidling og forvaltnig, sier Cathrine Hovdahl Vik som er avdelingsleder ved Trondheim kunstmuseum.

foto
Kunstmuseum: Åpning av utstillingen til Gruppe 5 ved Trondheim kunstmuseum i mai.

- Vi skal vise samlingen i en aktuell kontekst, noe vi gjør med samtidskunsten. For å forstå hvordan for eksempel Edvard Munch ble mottatt i sin samtid, må vi se på hvordan vi oppfatter det som lages i dag, sier Ida Grøttum, presseansvarlig ved Trondheim kunstmuseum. Hun legger til at når museet formidler de nasjonalromantiske verkene de har i samlingen, som Tidemand og Gude, prøver de å sette verkene inn i en historisk kontekst.

foto
Ida Grøttum og Cathrine Hovdahl Vik ved Trondheim kunstmuseum.

- Grunnen til at de malte som de gjorde på den tiden handlet mye om behovet for å bygge en nasjonal identitet. Kunsten er en del av hele historien, noe det er viktig for oss å formidle, sier Hovdahl Vik og Grøttum.

Trondheim kunstmuseum, Bispegt.7b, Trondheim

Kunstsenter

Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK), er et kunstsenter som eies av foreningene Trøndelag bildende kunstnere og norske kunsthåndverkere.

- Det som kjennetegner måten ting blir gjort på ved TSSK er at profesjonelle kunstnere søker om å få stille ut her. Det er en fagjury som velger ut kunstnere for to år av gangen, sier Martin Palmer som er utstillingskoordinator ved Trøndelag senter for samtidskunst.

- Det er ikke mandatfestet at det skal være ung kunst, men det skal være norsk kunst. Og oftere enn på de andre institusjonene er det nok litt yngre kunstnere i det profesjonelle sjiktet som blir antatt her, sier Palmer.

foto
Kunstsenter: Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK), eies av Trøndelag bildende kunstnere og norske kunsthåndverke. Profesjonelle kunstnere søker om å få stille ut, og en to-årig jury velger ut hvem som får visningsplass, utstillingsansvarlig Martin Palmer ved TSSK

TSSK presenterer ti kunstnere i året, i tillegg til at de arrangerer Trøndelagsutstillingen.

- Det er ingen kuratorisk rød tråd i utstillingene, noe som gjør at det hele tiden er skiftende utstillinger, sier Palmer.

Trøndelag senter for samtidskunst, Fjordgt.11, Trondheim.

Kunstforening

En kunstforening er en medlemsorganisasjon som omfatter profesjonelle kunstnere så vel som amatører.

- Vår oppgave er å støtte og formidle samtidskunst, men også å inspirere våre medlemmer som alle har en stor interesse kunst. Vi har i dag om lag 500 medlemmer, og mange har behov for et visningssted for kunst, eller et sted der man kan snakke om og lære om kunst. Vi har også en rekke studenter blant våre medlemmer, sier Elena Perez som er daglig leder for Trondhjems Kunstforening og tilføyer at Kong Harald er medlem av foreningen.

foto
Kunstforening: Fotokunstner Dag-Arve Forbergskog har tilbragt et år på Hegstadmoen Gjenvinningsstasjon og arrangerte utstilling med foto og avviste materialer i Trondhjems Kunstforening.

- Vi ønsker å skape et fellesskap for alle som er interessert i kunst, og foreningen vår har en lang, komplisert og interessant historie. Vår rolle er å skape en plattform der folk kan lære om kunst, oppleve kunst og utøve kunst, og vi ønsker å favne så bredt som mulig.

Trondhjems kunstforening, Bispegt. 9a, Trondheim.

Kunsthall

En kunsthall er en visningarena for samtidsutstillinger og skiller seg fra galleriene ved å være et ikke-kommersielt visningssted, og fra kunstmuseet ved å ikke ha noen samling.

- Vi er ikke et museum og har ikke et ansvar for å drive med forskning eller vise historien. Hvis vi skal ta frem noe historisk handler det om at det er relevant i samtiden. Vi er ikke et galleri som selger kunst, og vi er ingen medlemsforening, og har ingen juryerte utstillinger. Vi kurerer våre utstillinger ut ifra en strategi og en profil, sier Helena Holmberg som er direktør for Kunsthall Trondheim.

foto
Kunsthall: En kunsthall er en visningarena for samtidsutstillinger og skiller seg fra galleriene ved å være et ikke-kommersielt visningssted, og fra kunstmuseet ved å ikke ha noen samling.

Kunsthallen har skiftende utstillinger der programmet er bestemt ut ifra kunstfaglige kriterier. Den har en fleksibilitet og kan tillate seg å ha et program som gir rom for eksperimentell kunst.

foto
Helena Holmberg

Kunsthallen kan også være et forum for diskusjon og refleksjon, og skal vise utstillinger med hovedvekt på samtidskunst med et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Kongensgt.2, Trondheim.

Kunstgalleri

Et kunstgalleri selger kunst, og da først og fremst kunst av samtidskunstnere. Her arrangeres det kunstutstillinger primært for salg.

De fleste kunstgallerier har gjerne en samling av kunstnere som de representerer og har tilgjengelig verk for salg, også utenom spesielle salgsutstillinger. Flere gallerier har kunstklubber, det vil si en klubb som gir medlemmene spesielle tilbud på kunst.

foto
Gelleri: Samtidskunstnere stiller ut i galleriene. Utstilling av Sverre Bjertnæs' kunst i Galleri Ismene.

Galleri Ismene, Ilevollen 34, Trondheim, Galleri SG, Kjøpmannsgt.37, Trondheim, Galleri Hanne, Kongensgt.37, Trondheim, Galleri Kanalen, Fjordgt. 68, Trondheim, Modern Art Gallery, Olav Tryggvasonsgt. 33, Trondheim