- Det er ikke noe problem at unge artister flytter ut av byen

foto