I 2006 kjøpte to investorer Åge Aleksandersens skrivestue, «Verdensrommet» og donerte det til Rock City.Nå kommer det frem at opplevelsessenteret i Namsos ikke oppfyller kravene til et museum.

I en utredning for å se på muligheten for at museumsdelen av Rock City kan konsolideres med et av museene i Midt-Norge kommer det frem at  Nord-Trøndelag Fylkeskommune mener senteret ikke har nok innhold eller kompetanse til å bli museum.

- Grei sikring i dag

Daglig leder ved Rock City, Åsmund Prytz, ser utfordringene frem i tid, men mener både «Verdensrommet» og de andre rockehistoriske gjenstandene blir tatt godt vare på foreløpig.

- Det er et stort ansvar, men jeg mener det er godt sikret i dag. Men dette skal også bevares i et langsiktig perspektiv. Det skal tas vare på, og det har noen kostnader, og det er nettopp derfor vi ønsker å konsolideres med et større museum.

Rockheim: Vi har et nasjonalt fokus

Etter det Adresseavisen erfarer ønsker Rock City selv å organiseres som en underavdeling av Rockheim. Direktør Petter Myhr er glad for at man nå ser på mulighetene, men mener det er vanskelig å si noe om hvordan Rockheim stiller seg til saken før man har utredet dette skikkelig.

- Det blir rent hypotetisk, men generelt så kan jeg si at vi er et nasjonalt museum. Det betyr at vi skal ha et større fokus. Ved Rock City er det det nasjonale som er interessant for oss, som Åge Aleksandersen og Prudence for eksempel.

500-årsperspektiv

Myhr trekker selv frem «Verdensrommet» som et eksempel på noe av Rock Citys samling som er av nasjonal betydning.

- Helt uavhengig av om det blir konsolidering eller ikke, så kan jeg si at «Verdensrommet» til Åge er en nasjonal skatt som vil være kulturhistorisk interessant i Norge i uoverskuelig framtid.

- Slik situasjonen er nå, er du bekymret for at «Verdensrommet»  blir tatt godt nok vare på?

-Jeg har ingen kommentar til det, men det er viktig å huske på at dette skal bevares i et 500-årsperspektiv. Det er kostbart og ressurskrevende. Men jeg tror de som har ansvar for dette sørger for at de gjør det som behøves.

Gir ikke opp

Rock City-leder Åsmund Prytz har ikke gitt opp den løsningen på tross av de negative signalene fra fylket.

- Jeg opplever ikke at notatet avfeier dette, og jeg oppfatter det ikke å være så konkluderende som det fremstilles i media. Så vidt jeg vet så er ikke saken ferdig behandlet ennå og jeg ønsker ikke kommentere saken nærmere før vi har fått drøftet den med fylket, sier Prytz.