Carina Dahl: – Jeg vil bli booket for musikken min, ikke hvilket kjønn jeg er