Det er i forbindelse med behandlingen av Trondheim kommunes årsregnskap for 2015 i bystyret torsdag at forslaget vil bli lansert. I tillegg til en million kroner til instrumentfond, ønsker sentrum-venstrepartiene at Rådmannen skal fordele 1,1 million kroner til bøker og utstyr til skolene, fordelt etter størrelse på skolene.

Store utgifter

- Instrumenter utgjør en betydelig kostnad for musikkorpsene noe som krever et omfattende dugnadsarbeid. Dette er et viktig tilskudd for å hjelpe korpsene med utgifter til instrumentinnkjøp, sier Geirmund Lykke, kommunalråd for KrF.

- Vi har sagt at vi skal bli landets beste kulturby for barn og ungdom. Derfor er jeg så utrolig glad for at vi nå støtter korpsene våre her i byen med en million kroner ekstra til slik at de kan søke på tilskudd til instrumenter. Dette kommer på toppen av tidligere instrumenttilskudd og økning i driftstilskudd til korpsene, sier Julie Indstad Hole (Ap), nestleder i Kultur-, idretts- og friluftlivskomiteen. Hun er opptatt av korpsenes betydning for byens innbyggere i forbindelse med 17. mai feiringen, og at de bidrar til å lage en folkefest.

Viktig for fellesskapet

- Korpsene i Trondheim bygger på gode verdier som samhold og fellesskap. I korpset er det ingen reservebenk, der er alle like viktige. De små lærer av de større, og de eldste har glede og læring av å hjelpe de små. I tillegg er det en flott kulturarena for barn og ungdom til å dyrke sin musikkinteresse.

Tanken er at fondet skal sørge for at flere kan spille i korps.

- Vi tror dette blir et kjærkomment tilskudd og at det vil lette det økonomiske trykket i korpsene, sier Hole. Daglig leder for Norges musikkorpsforbund, avdeling Trøndelag, Geir Ulseth, mener det er et sårt tiltrengt tilskudd som nå legges på bordet.

- Vi har hatt denne ordningen et par år med en halv million kroner fordelt på korpsene etter behov. Men det har vært et etterslep på instrumentkjøp i mange år nå, derfor er dette svært gledelig. Dessuten har vi god rekruttering til korpsene nå, noe som gjør at det er helt nødvendig å investere i instrumenter med tanke på nye medlemmer, sier Ulseth.