Religionshistoriker Hanne Nabintu Herland var paneldeltager under Olavsfestdagenes Vestfrontmøtet søndag ettermiddag. Etter debatten spurte Adresseavisen henne om skilsmissen mellom stat og kirke. Hun ønsker separasjonen velkommen.

- Statens lange arm inn i kirkelige maktkorridorer har gitt oss svake biskoper som i stor grad er politikere. De snakker om tema som sammenfaller med Arbeiderpartiets statutter, som klima og oljeboring. Svært sjelden snakker de om grunnleggende kristne dogmer. Jeg håper vi kan avsette en del av biskopene vi har nå.

Religionshistorikeren vil ikke nevne navn på biskopene det gjelder.

- De som kjenner debatten er klar over ståstedet mitt. Jeg ønsker meg en åndelig kirke som kan hjelpe nordmenn, for i dag vet nordmenn nesten ikke hva kristendom er.

- Må fastholde norsk identitet

«Var Jesus kommunist?», var spørsmålet Olavsfestdagene stilte debattantene i Vestfrontmøtet. Nabintu Herland argumenterte for at Norge må gå bort fra «grådighetskulturen», og heller se til Jesu opprinnelige verdier.

- Vi trenger en god dose gammeldags kristendom i landet vårt. Hadde Jesus kommet i dag, hadde han gjort opprør, sa Nabintu Herland.

Hun utdyper for Adresseavisen etter debatten.

- I Norge har vi et bestemt kulturelt og religiøst fundament, vi står for en humanisme, vi har en kristen bagasje og vestlige, skandinaviske tradisjoner. Det bør vi fastholde i møte med endringene. Det er viktig å ha en tydelig identitet i møte med nye mennesker som kommer fra andre kulturer.

- Mener du økende religiøst mangfold kan gi kristne verdier mindre plass?

- Den norske kulturen er på mange måter pluralistisk i utgangspunktet, og religionsfriheten er kjempeviktig. Vi skal være et samfunn som dyrker pluraliteten, samtidig som vi fastholder kjernen i vår kulturelle identitet i møte med det nye.

Nabintu Herland mener viktigtiden står i sentrum av norsk identitet. Hun omtaler vikingtidens juridiske system og den selvstendige bonden som «norske trekk».

- Og det var sterke, frie kvinner i vikingtiden. Jeg vil også vektlegge en sterk kristendom hvor bistand og det å bry seg om andre har vært viktig.

- Svartmaler situasjonen

Den opprinnelige kapitalismen hadde i seg protestantiske verdier, som i dag har forsvunnet, lød resonnementet til Nabintu Herland under debatten.

- Europa i dag har vist hvor ille det har gått. Du får det samme enten du stemmer på Høyre eller Ap. I dag er partiene preget av en negativ kapitalisme der elitene styrer, sa hun.

De andre debattantene på scenen var prest Kari Veiteberg i Kirkens Bymisjon, daglig leder Erik Hillestad for Kirkelig Kulturverksted og professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole. Professor Grytten var uenig med Nabintu Herland.

- Nabintu Herland svartmaler situasjonen. Setter man opp ei liste over hva kirken har fått til, kan de skryte på seg mye. De har bidratt til helse, utdanning og omsorg for andre i hundrevis av år.

Hillestad ved Kirkelig Kulturverksted kritiserte Nabintu Herlands utspill.

- Vi har ingen grunn til å svartmale, og det nytter ikke å prøve å gå tilbake i tid. Det holder ikke å si at vi skal skjerpe oss. Vi må finne en balansegang mellom styre og frihet og balansere løpsk kapital, sa Hillestad.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

I panelet foran vestfronten sto (f.v.) professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole, religionshistoriker Hanna Nabintu Herland, daglig leder Erik Hillestad for Kirkelig Kulturverksted og prest i Kirkens Bymisjon Kari Veiteberg. NRK-profil Tomm Kristiansen ledet debatten. Foto: Håvard Haugseth Jensen