- 20 år som leder er lang tid, nå vurderer jeg det som riktig tid å slutte som direktør. Jeg gleder meg til å få bedre tid til familie og barnebarn, sier Turid Hofstad i en pressemelding.

Det skriver Trønder-Avisa.

- Viktig drivkraft

I pressemeldingen beklager styret ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter at Hofstad ønsker å fratre direktørstillingen.

- Turid har vært en viktig drivkraft for den betydelige utviklingen SNK har hatt i disse årene. Under hennes ledelse har kultursenteret vokst i både omfang og innhold på en måte som har styrket SNKs rolle og posisjon både regionalt og nasjonalt, opplyser styreleder Bente Erichsen.

Fortsetter frem til 2020

Nå begynner styret umiddelbart arbeidet med å finne ny direktør. Ifølge pressemeldingen skal Turid Hofstad fortsette i SNK fram til oppnådd pensjonsalder i 2020, men med andre oppgaver.