- Det eneste miljøvennlige, er å ikke bygge nytt

foto