Først etter 250 år blir operaen med handling fra Trondheim spilt i Norge