Viser finalen på storskjerm i hjemkommunen til Imerika

foto