- Synnøve skulle gå sakte opp og bli beundret av alle. Slik ble det ikke

foto