– Vi er nødt til å prioritere kulturpolitikken i Trondheim tydeligere