- Vi må få flere jenter inn på restaurantkjøkkenet