Hell: Det er én måned siden de to islamistene Saïd og Chérif Kouachi tok seg inn lokalene til det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo i Paris og brutalt tok livet av tolv av bladets medarbeidere.

Fredag kveld var Medie-Trøndelag samlet til ytringfrihetsdebatt under den årlige Hellkonferansen i Stjørdal. Massakeren i den franske hovedstaden var et selvsagt punkt på programmet.

- Det var det største angrepet på ytringsfriheten i Europa siden annen verdenskrig, sier Vebjørn Selbekk.

Som redaktør for det kristne tidskriftet Magazinet er Selbekk den norske redaktøren som har gått lengst i å terge på seg boktavtro islamister.

Under den såkalte karikaturstriden i 2006 publiserte Selbekk en rekke karikaturer som tidligere hadde stått på trykk i den danske avisen Jyllandsposten.

- Stoltenberg ga meg medansvar

I dag er det bred enighet i den norske offentlighet om at religioner må tåle kritikk, også gjennom tegninger som kan oppleves som støtende.

I 2006 var forståelsen for publiseringen av karikaturene langt mindre.

- Det har vært en modning. Det er stor forskjell på hva andre redaktører sier om publisering av karikaturene nå, sier Selbekk som siden 2006 er blitt redaktør i avisa Dagen.

- Men det er enda større forskjell på hva norske politikere sier. Den gang ga statsminister Jens Stoltenberg meg medansvaret for at ambassaden i Damaskus ble brent ned. Erna Solberg har uttalt at jeg og min avis fikk for liten støtte den gangen.

Støtten varmer.

- Det er veldig mennesklig å finne en stor glede og tilfredshet i å bli anerkjent. Vanskeligere er det ikke.

Ytringsfrihetsspagaten

Leder Arne Jensen av Norsk redaktørforening tar selvkritikk på at han ikke ga Selbekk mer støtte i for ni år siden.

- Det har vært en reise fra 2006 fram til i dag. Jeg var ikke iherdig nok i å støtte Selbekk i første omgang. Redaktørforeningen var tydelige på hvor vi sto da vi ble spurt, men vi kunne vært mer frempå, sier Jensen.

Han mener at redaktører i dag står foran en stor utfordring.

- Det er lett for meg å sitte på kontoret mitt og si til redaktører at de må se bort fra konsekvensene av publisering. Men man kan ikke si at man skal se bort fra sin ektefelles, sine barns, og sine medarbeideres liv, sier Jensen.

Det blir en nærmest umulig øvelse.

- På den annen side har vi tapt hvis det blir slik at frykten styrer hva vi trykker. Ytringsfriheten er et prinspipp som handler om hele vår livsform.

- Jesus, den ultimate blasfemiker

Camilla Winsnes er til vanlig mer opptatt av en av verdens første trykksaker, enn å gi ut nye. Byåsen-presten ga redaktørene motstand i paneldebatten.

- Jeg forundres over at det er så stort fokus på at karikaturene krenker terrorister. Man kan bli krenket som troende muslim uten å være terrorist. Det hensynet bør veie tyngre, men det er tydeligvis ikke tabloid nok, sa Winsnes.

Presten pekte på en vesensforskjell mellom sin egen tro og troen til et stort antall muslimer.

- Mitt ståsted er at min gud ikke kan krenkes. Men troende muslimer kan fort tenke at det er deres gud som krenkes når de ser karikaturer av Muhammed.

Winsnes blir mer provosert av unyanserte fremstillinger av kristne enn av karikatuerer av Jesus.

- Det berører meg mer når jeg leser at alle kristne er konservative og homofobe. Jeg bruker nemlig så mye av min tid på å fortelle at det ikke er slik, sa Winsnes.

Arne Jensen påpekte at det man oppfatter som blasfemisk endrer seg over tid.

- Husk at Jesus var den ultimate blasfemiker. Ingen var mer blasfemisk enn ham. Det var blasfemi det virkelig luktet svidd av.