– De tre nominerte institusjonene er hver på sitt vis innovative fyrtårn og aktører med tydelig profilering rundt kjernefelt i museumsdriften. Alle har lenge vært i kontinuerlig fornyelse mot nye mål, skriver Norges museumsforbund på sine nettsider.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter består av Egge museum, Nils Aas kunstverksted, Stjørdal museum Værnes og Levanger fotomuseum i tillegg til virksomeheten på Stiklestad.

Les også: Han blir ny konge i spelet på Stiklestad

Viktig anerkjennelse

– Dette er en viktig anerkjennelse  av arbeidet som gjøres i hele SNK-organisasjonen, sier Turid Hofstad, direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, til nettsiden Stiklestad.no.

- Nå må vi virkelig glede oss over dette og la oss inspirere til videre utvikling og faglig god publikumsretta virksomhet.

Prisen deles ut på museumsforbundets årsmøte i Mosjøen 18. april.

Les også: Tømta vil ha mer blod, råskap og hedendom i Stiklestad-spelet

Utfordrer og stiller krav

Museumsforbundet har vektlagt dette i sin nominasjon:

Slaget på Stiklestad er nasjonshistorie, og Spelet om Heilag Olav en årviss begivenhet som utspiller seg ved de tre kirkene. Formidlingen på Stiklestad Nasjonale Kultursenter bygger på vissheten om at de «politiske, kulturelle og åndelige dimensjonene» ved «Olavsarven» har en helt særskilt gjenklang i dagens samfunn. Med sagaenes livskraft og den historiske beredskapen som virkemidler, bygges kompetanse innen demokratiske prosesser, bred kunnskapsformidling og inkludering i lokal og internasjonal forstand. Ungdommens talerstol og samarbeidet med Falstad om «Se meg!», der flyktninger deler personlige fortellinger om identitet, minner og tilhørighet, er eksempler på dette.

Vektleggingen av ønsket om og oppmuntringen til dialog viser at Stiklestad Nasjonale Kultursenter utfordrer og stiller krav til seg selv og sine besøkende. Det forplikter å inkludere og engasjere publikum. Ambisjonene for de ulike avdelingene fram mot tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad i 2030 bærer bud om en institusjon som med historien som våpen brenner for vår felles framtid.