Og når hun sier «ingen», peker hun fortrinnsvis på byens politikere.

- Det er et totalt fravær av politisk engasjement både når det gjelder bevilgninger, generell kunstinteresse, samt å innlemme kunstinstitusjoner i et byutviklingsperspektiv, sier Paasche som er administrerende direktør for Museene i Sør-Trøndelag (Mist).

Adresseavisen skrev onsdag om kunstmuseet i Aarhus, Aros som opplever en enorm publikumssuksess. Trondheim Kunstmuseum (TKM) derimot, er dårligst besøkt sammenlignet med kunstmuseer i andre, norske byer. TKM blir beskyldt for å være usynlig og for lite opptatt av å vise kunstsamlingen sin.

HØR ukas Omadressert som blant annet handler om kunstdebatt.

Uinteresserte politikere

Paasche mener det blir feil å sammenligne TKM med Aros, Skandinavias best besøkte museum slik situasjonen for TKM er i dag. Likevel tror hun det er godt mulig å komme dit – hvis bare politikere og næringsliv hadde kommet på banen.

- I Aarhus har kunst vært utgangspunktet for en bevisst satsing på kultur over mange år. Politikere i Trondheim kunne også ha gjort det samme, men de er ikke opptatt av kunst, sier Mist-direktøren.

Hun sikter spesielt til utspillene fra både ordfører Ottervik (Ap) og varaordfører Hilde Opoku (MDG) som også er styreleder i Kunstmuseet. Opoku mener kunst nedprioriteres rent politisk, mens Ottervik mener Mist har en vei å gå i arbeidet med å tiltrekke seg et større publikum.

- Politikerne må selv ta noe av skylden for at Trondheim langt ifra er en by som satser på museer.

foto
Aros, Kunstmuseet i Aarhus er Skandinavias best besøkte kunstmuseum. Foto: Christine Schefte

Tar selvkritikk

- Hva gjør Mist og Kunstmuseet selv for å øke publikums oppslutning og politisk entusiasme?

- Det er mulig jeg har vært for tam og skulle ha slått mer på stortromma overfor politikerne. Når det gjelder publikum kan vi gjerne ta selvkritikk på at vi har for lavt besøk og er for dårlige på markedsføring. Vi har ikke gjort nok, dessverre er vi ikke inne på «handlelista» til folk flest i Trondheim. Men vi jobber med å utvikle en markedsplan og vi har ansatt en markedskoordinator og jobber mye med sosiale media. Likevel, vi får ikke den samme effekten som andre museer uten kafé og restaurant.

- Hva holder de på med?

Paasche mener kommunen har gjort en kjempegod jobb når det gjelder Kunst i offentlige rom opp mot barnehager, skoler og omsorgsboliger.

- Men når det gjelder museumsutvikling har politikerne vært totalt fraværende, hevder Paasche.

Politikerne har hatt mange muligheter til å nærme seg eksempelvis Aarhus som ikke var noen kunstby for en del år siden, hevder Paasche.

- Men det jobbes så seint. Trondheimspolitikerne har vært på inspirasjonsreiser til kulturbyer som Liverpool, Bilbao og Amsterdam med sine komiteer, men jeg ser ingenting av engasjement rundt byutvikling og kunst i etterkant av disse reisene. Da lurer jeg på hva de holder på med.

- Bidro ikke med en krone

Hun peker på at museumsutvikling handler om mer enn selve kunsten.

- Publikumssuksess handler også om å utvikle møteplasser med kafé, restaurant og god tilgjengelighet. Men her i Trondheim tok Mist over to museer som ikke var universelt utformet, illustrerer Paasche.

foto
Trondheim Kunstmuseums hovedbygg ligger i Bispegata ved siden av Nidarosdomen. Johan Börjesson er museumsdirektør. Foto: Christine Schefte

Hun trekker fram Bergen som motpolen til Trondheim når det kommer til økonomisk hjelp.

- Da taket på det ene kunstmuseet i Bergen måtte rehabiliteres, bladde kommunen opp 30 millioner kroner i ekstra bevilgninger. Her har ikke kommunen bidratt med en eneste krone til nødvendig takreparasjon til museumsbygget i Bispegata. Vi må finansiere dette over vårt ordinære driftsbudsjett som er totalt 15 millioner kroner for begge byggene våre. Trondheim kommunes bevilgning til Mist er på årlig 7,6 millioner kroner til alle åtte museene i byen.

- Når Trondheim Kunstmuseum får kritikk, slik de har gjort de siste dagene, så er det ikke direktør Johan Börjesson som kontakter oss, det er du som ringer?

- Börjesson har selvsagt full frihet til å si hva han vil, men når debatten sporer inn på politiske prioriteringer handler det om mer enn bare kunstmuseet.

- Som å sammenligne Real Madrid og Ranheim

Billedkunstner Marius Amdam mener det er en total avsporing å sammenligne Trondheim Kunstmuseum med Aros, kunstmuseet i Aarhus.

- Å måle den tøffeste bergenseren i klassen (Erlend Høyersten ved Aros, journ.anm.) og Aros som har enorme ressurser opp mot rammebetingelsene til Kunstmuseet, blir som å sammenligne Real Madrid og Ranheim, mener Amdam.

foto
Kunstner Marius Amdam mener mange trondhjemmere er mer opptatt av interiør og klær enn av kunst. Foto: Jens Søraa

- Intellektuelt late tronhjemmere

Kunstneren fra Trondheim har tidligere stilt ut i TKM og vært gjestekurator. Han mener TKM produserer gode utstillinger i en periode med omstilling og anstrengt økonomi, og at potensielle publikummere selv må ta skyld i dårlig oppslutning ved museet.

- Trondheim har overvekt av unge voksne, intellektuelt late, som er opptatt av å realisere en ukebladfantasi om interiør, reiser og bekledning. Det er en tapt generasjon som ikke går i museum. Men museets formidling mot de yngste fremstår som svært positiv, og det er håp for neste generasjon.