- Det som er spesielt for Trondheim er at kunsten og livet går hånd i hånd. Det er viktigere med hverdagskultur, enn flotte signalbygg til å pryde postkortene, mener Siri Gjære.

Trondheimsmusikeren sikter til debatten i Adresseavisen den siste uken om kulturbyen Trondheim. I en rekke artikler har det blant annet kommet frem at Bergen bruker langt mer enn Trondheim på kultur, og at Trondheim bruker minst av de ti største bykommunene på investeringer i kulturbygg. I tillegg har flere kulturredaktører fra store mediehus gått ut og sagt at Bergen er en mer interessant kulturby enn Trondheim.

Opptatt av nærkultur

Gjære mener det er en rekke andre kriterier som er viktigere for å være en god kulturby. Ikke minst, hva slags by man er for sine egne innbyggere.

- En kulturby kjennetegnes av at kulturen er nær dem som bor der, at arenaene for kultur speiler nærmiljø og resonnerer sammen. Der er Trondheim superbra, men man må bli bedre til å bli stolte av det, uten å sammenligne seg med Spektrum og Bergen hele tiden, sier Gjære, og legger til:

- Det er kjempeartig med festivaler og store konserter, men jeg er mer opptatt av hverdagskulturen.

Mer enn store konserter og polert betong

Manager og prosjektleder for Trondheim Calling, Thomas Ryjord, er enig

- God kultur kan aldri måles i antall fasademeter i polert betong og glass, eller hvor stor gressplen man har tilgjengelig for verdensstjernene. En festival tilbyr aktivitet begrenset til rundt 0,1 prosent av kalenderårets dager, det som er interessant er hva som skjer i løpet av et helt år, mener han.

Ryjord synes den siste ukes debatt der man har sammenlignet Bergen og Trondheim forenkler problemstillingen, og savner et bredere bilde av kulturbyen Trondheim.

Særegen bydelskultur

- Det jeg synes er bra med Trondheim er at det offentlige har klart å holdt liv i den pulserende bydelskulturen. Både Ila, Møllenberg, Østbyen og Bakklandet har egne institusjoner, konsertarenaer og sosiale samlingssted som rommer alt fra smale til profesjonelle kulturuttrykk.  Dette er en viktig del av en bys totale  uttrykk, og er viktig for at alle skal ha en plass å utøve og utfolde seg. Der er Trondheim en av de beste i Norge, og også internasjonalt, mener han.

Ryjord mener både politikere, utøvere og media godt kan bli rakere i ryggen når det gjelder egen kultur, og heller bry seg litt mindre om å sammenligne seg med de andre byene.

- Hvis Trondheim ønsker å gjøre seg mer nasjonalt bemerket som kulturby så tror jeg svaret ligger i hva vi kan skape av egenartet kulturproduksjon, og det offentlige må bygge videre opp under bredden og kulturnæringene generelt. Spydspisser som et råflott konserthus eller utendørs konsertområde, vil fort begunstige få og store næringsaktører, og min bekymring er at det vil gå på bekostning av det egenproduserende kulturfeltet i regionen, sier han.

Manager og prosjektleder for Trondheim Calling, Thomas Ryjord, fremhever Trondheims pulserene bydelskultur, og mener vi må bli mer stolt av kulturbyen Trondheim. Foto: THERESE ALICE SANNE